fbpx

Rejsebetingelser

Bestilling & betaling: Ved bestilling betales depositum 500,- kr. pr. person samt evt. forsikringer. Bestillingen er ikke bindende, før depositum er betalt. Restbeløb betales senest 42 dage før afrejse. Betaling kan ske via netbank eller girokort.

Afbestilling: Ved afbestilling indtil 42 dage før afrejse er depositum tabt. Indtil 21 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt. Senere afbestilling end 21 dage før afrejse er hele det indbetalte beløb tabt. Man kan sikre sig mod tab ved afbestilling på grund af akut opstået sygdom, ved at tegne en afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris. Denne skal bestilles sammen med rejsen. Såfremt du før afrejse bliver ude af stand til at rejse, bedes du straks meddele dette til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.

Aflysninger, pris og programændringer: Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis tvingende forhold efter bureauets skøn gør det nødvendigt. Aflysning vil normalt ske med lige så mange dages varsel som rejsens varighed. Tilmeldte deltagere vil blive kompenseret efter gældende regler for pakkerejser.

Forsikring: Husk at medbringe det gule & blå sundhedskort. Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring på rejser udenfor Danmark, da der ikke er dækning for hjemtransport ved sygdom. Der kan være delvis egenbetaling for behandling. Rejse- & afbestillingsforsikring kan tegnes ved Frørup Rejser. Frørup Rejser forhandler Europæiske forsikringer.

Pas: Husk gyldigt pas. Rejsedeltagere som ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse.

Reklamation: Er der mangler eller noget, du er utilfreds med på din rejse, skal du kontakte rejselederen/chaufføren hurtigst muligt. Er dette ikke muligt skal Frørup Rejser kontaktes hurtigst muligt. Søgsmål mod Frørup Rejser reguleres efter dansk lov.

Børnerabat: Børn indtil 12 år opnår 20 % rabat, når de bor med 2 voksne.

Opsamling/hjemkørsel: Hvis der efter bureauets skøn er for lille tilslutning til en opsamlings/hjemkørselsrute refunderes offentlig transport til andet opsamlingssted. Transporten vil blive refunderet ved rejseleder. Anden busstandard kan forekomme på opsamlings/ hjemkørselsruterne.

Afgangs/hjemkomsttider: Det er altid afgangstidspunktet på din faktura som er gældende. Hjemkomsttider er vejledende. Ret til ændringer forbeholdes.

Samtykke: Ved rejsebestilling gives der samtykke til, at Frørup Rejser må opbevare deltagernes personoplysninger og efterfølgende kontakte rejsedeltageren mundtligt og skriftligt. Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart. Samtykket kan trækkes tilbage ved henvendelse til Frørup Rejser.

Vagttelefon: I nødstilfælde uden for normal åbningstid kan du ringe til vagthavende på tlf.: 65 37 15 16 og afvent henvisning.

Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl i kataloget.